Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 27.12.1017

1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Osoite
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Osoite
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

3. Rekisterin nimi
Oy Yritys AB:n yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Oy Yritys AB:n toiminnanohjausjärjestelmän kontaktirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Oy Yritys AB:n verkkosivuilla lomakkeita täyttäneistä henkilöistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa lomaketta täyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Oy Yritys AB:n toiminnanohjausjärjestelmän yhteystietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.